Ocena wizerunku firmy/marki

OCENA WIZERUNKU FIRMY/MARKI

Dobry wizerunek pozwala na wzrost efektywności działań marketingowych i sprzedaży,  łatwiejszą  akceptację nowych produktów firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, odważniejszą politykę marketingową, wzrost pozycji i renomy firmy. Oferujemy audyt wizerunku firmy/marki, który pozwala na ocenę rzeczywistego wizerunku i porównanie go z wizerunkiem  pożądanym, pozwoli wybrać  metody jego osiągnięcia.

Cel: Lepsze rozpoznanie postrzeganie firmy/marki na rynku, porównanie wizerunku rzeczywistego z pożądanym.

Zakres badań: W badaniu oceniamy:

  1. spójność nośników komunikacji wizerunkowej
  2. ocena nośników wizerunkowych (logotyp, kreacja, hasła reklamowe, wystrój salonu sprzedaży)
  3. zgodność  wizerunku rzeczywistego   z wizerunkiem pożądanym,
  4.  postrzeganie firmy, marki przez klientów

Zasady współpracy i organizacja badań:

  1. Pracujemy w oparciu o wytyczne projektu badawczego sformułowane przez zamawiającego takie jak: informacje wstępne, cel badania, zakres prac, identyfikacja celów szczegółowych, harmonogram, elementy tożsamości marki, firmy,  model wizerunku pożądanego, oczekiwana forma prezentacji wyników.
  2. Przedstawiamy metodologię badania i regulamin zaakceptowany przez zleceniodawcę.
  3.  Za zgodą zleceniodawcy Istnieje możliwość publikacji wyników testów na Portalu www.testkonsumenta.pl.
  4. Wyniki badań wraz z interpretacją przedstawiamy w formie raportu.

Cena:  Uzależniona od zakresu badania uzgodniona  indywidualnie z każdym klientem.

Nasze atuty:
– doświadczenie w realizacji badań
– profesjonalizm
– kontrola pracy audytorów i ankieterów
– dostosowanie usług do realnych potrzeb klientów
– wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem

Kontakt:
e-mail: uslugi@testkonsumenta.pl

Komentarze są wyłączone.