Konsumenckie testy produktów

KONSUMENCKIE TESTY PRODUKTÓW

Oferujemy badania konsumenckie artykułów spożywczych i przemysłowych, testy
porównawcze. Oferta skierowana jest do firm zainteresowanych lepszym poznaniem
potrzeb klienta jego preferencji i oczekiwań. Badania konsumenckie pozwalają
poznać opinię konsumentów na temat testowanych produktów. Korzyścią dla firmy
zlecającej takie badanie jest lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań klientów
i w rezultacie wzrost wartości sprzedaży. Test daje wskazówki jak doskonalić
produkt tak, aby jak najlepiej trafiał w gusta wybranego segmentu konsumentów,
daje prognozę potencjalnych udziałów w rynku.

Zakres badań:
1.W przypadku artykułów spożywczych badania mogą dotyczyć:  oceny i postrzegania
opakowania produktu, informacji produkcie, deklarowanej struktury składników,
samopoczucie po spożyciu i wiele innych ustalonych ze zleceniodawcą.
2.W odniesieniu do artykułów przemysłowych przedmiotem oceny  może być: estetyka,
funkcjonalność, jakość instrukcji obsługi, deklarowane parametry a użytkowanie,
trwałość wrażenie z użytkowania produktu i inne ustalone ze zleceniodawcą.
3.Przeprowadzamy testy produktów będących na rynku, produktów nowych lub
zmodyfikowanych.
4.Testowanie produktów może odbywać się w formie „testów ślepych” lub testy
z widoczną marką, testy prowadzone w domu, testy w studio, testy w punktach
sprzedaży.
5.Możemy prowadzić test jednego produktu, testy porównawcze, kiedy ocenia się dwa,
trzy różne produkty.

Zasady współpracy i organizacja badań:
1.Pracujemy w oparciu o wytyczne projektu badawczego sformułowane przez
zamawiającego takie jak: informacje wstępne, cel badania, zakres prac,
identyfikacja celów szczegółowych, harmonogram, oczekiwana forma prezentacji
wyników.
2.Przedstawiamy metodologię badania i regulamin zaakceptowany przez zleceniodawcę.
3.Testy przeprowadzają wyselekcjonowane do danego testu grupy osób. a uwagi
i sugestie przedstawiane są na przygotowanych ankietach. Testerami są przede
wszystkim zwykli klienci, zainteresowani danym asortymentem.
4.Istnieje możliwość wykonania testów w laboratorium.
5.Za zgodą zleceniodawcy Istnieje możliwość publikacji wyników testów na Portalu
www.testkonsumenta.pl.
6.Wyniki badań wraz z interpretacją przedstawiamy w formie raportu.

Nasze atuty:
– doświadczenie w realizacji badań
– profesjonalizm
– kontrola pracy audytorów i ankieterów
– dostosowanie usług do realnych potrzeb klientów
– wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem

Cena: Uzależniona od zakresu badania uzgodniona indywidualnie z każdym klientem.

Zespół badawczy i zarządzający badaniami Portalu www.testkonsumenta.pl:

prof.dr hab. Stanisław M. Szukalski
Dyrektor Zespołu Badawczego
Doświadczenie: Pracownik naukowy -Uniwersytet Łódzki, wykłady z przedmiotów:
Techniki badań rynku, Kreowanie wizerunku firmy,Doświadczenia związane
z badaniem wizerunku marki, postrzegania marki,badanie popytu, badanie standardów
obsługi klienta m.in.dla: ELMET, CFOL-ERG, POLMOS, TOYA, ORGANIKA, UTICA- USA,
BIRUNA, PRÓCHNIK, HBO Polska.

dr Sławomir Malinowski
Redaktor Naczelny Portalu www.testkonsumenta.pl
Doświadczenie:  Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Centralnego
Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych,
członek Polskiego Komitetu Normalizacji Komisji (Technicznej 9KT88) ds. Żywności
Mrożonej, Prezes FCWP. Członek komisji oceny wniosków w projektach współfinansowanych
ze środków unijnych. Doświadczenia związane z badaniem wizerunku marki, postrzegania
marki, testami konsumenckimi, standardami obsługi klienta.

dr inż. Witold Witowski
Specjalista ds. oceny jakości usług Portalu. Absolwent Wydziału Mechaniki
Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, Międzynarodowej Szkoły Jakości (UNIDO)
Międzynarodowych Studiów Doktoranckich. Programowanie i wdrażanie programów i
projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ekspert UNIDO ds. transferu technologii,
ekspert międzynarodowego programu wsparcia TAIEX, dyrektor Forum Izb Gospodarczych
Unii Europejskiej w Polsce. Koordynator pierwszego w Polsce projektu klastrowego – SME
Clustering & Networking In Poland, PHARE.

mec.Emilia Iwona Chełkowska-Kamionka
Prawnik Portalu.
Radca prawny w przedsiębiorstwach. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych „Kalwas
i Wspólnicy” s.c. Aktualnie jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej R. Comi,
E.I. Chełkowska-Kamionka oraz członek Zarządu w organizacji prawników europejskich
TELFA – Trans European Law Firm Alliance, Członek Zarządu Polsko-Hiszpańskiej
Izby Gospodarczej, współpraca ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

mgr Małgorzata Zdzienicka
Dyrektor finansowo-kadrowy Portalu
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Funduszu
Rozwoju Przedsiębiorczości, m.in. odpowiedzialna za prowadzenie systematycznych badań
w zakresie potrzeb klientów oraz badania satysfakcji klientów oraz przygotowanie planów
biznesowych i ocena planów biznesowych, Specjalista-praktyk z zakresu doradztwa dla
sektora MŚP.Konsultant w ramach sieci Krajowego Systemu Usług (KSU). Członek komisji
oceny wniosków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

kontakt:
e-mail: uslugi@testkonsumenta.pl
tel.: +48 790-700-831

Komentarze są wyłączone.